Onze aanpak in drie stappen:

Stap 1 : Helder krijgen wat er speelt. We leggen via de mail een aantal vragen aan je voor.

Stap 2 : Een gesprek met de psycholoog (individueel). Dit vindt kan online plaatsvinden.

Stap 3 : Het 'keukentafelgesprek' met alle deelnemers onder begeleiding van één van onze psychologen. Dit kan eventueel ook met twee psychologen plaatsvinden als dit van toepassing is. Het gesprek vindt bij voorkeur bij jullie thuis plaats of bij ons in de praktijk. Waar jullie je het prettigst voelen.