Herstel op het werk

Als er binnen een organisatie problemen zijn (geweest) tussen collega’s, is de kans groot dat hierdoor samenwerking op de werkvloer vastloopt of het gevoel van veiligheid hersteld moet worden.

Ook in deze situaties kan onze aanpak worden ingezet. De interventie bestaat - naast een intake en een in te vullen vragenlijst- uit een gesprek met de betrokken medewerkers afzonderlijk, gevolgd door een groepsgesprek onder leiding van de psycholoog. Doelstelling van de interventie is te inventariseren of collega's nog met elkaar door kunnen gaan en wat daarbij voor een ieder nodig is. Daarnaast krijgt men handvatten en advies voor hoe men hier zelf, samen en met de organisatie mee verder kunnen.

Met het inzetten van dit instrument kunnen meerdere doelen worden bereikt. Allereerst wordt de kans op een herstel van de problemen in de samenwerking vergroot, hetgeen natuurlijk wenselijk is vanuit het belang van de organisatie. Daarnaast kan het instrument vanuit goed werkgeverschap tevens worden ingezet als een middel om passende nazorg te bieden. Door onze onafhankelijke blik kunnen wij met alle partijen meedenken, wat een gezond en veilig werkklimaat ten goede komt en als preventie kan werken in de toekomst.